Przygotowanie do zabiegu można podzielić na psychiczne i farmakologiczne. Psychiczne polega na wyjaśnieniu pacjentowi rodzaju zabiegu, korzyści, jakie osiągnie z zastosowanego leczenia oraz na poinformowaniu o kłopotach i niedogodnościach, z jakimi może się spotkać. Przygotowanie farmakologiczne obejmuje podanie środków uspokajających i w razie wskazań również pobudzających układ krążenia lub osłony antybiotykowej.

Zabieg chirurgiczny można wykonać w znieczuleniu miejscowym, przewodowym lub ogólnym. Decyzja o rodzaju znieczulenia zależy od rozległości zabiegu i pozostaje w gestii chirurga lub anestezjologa. Za- bieg należy starać się przeprowadzić z minimalnym urazem tkanek miękkich i kości.

Powikłania związane z przygotowaniem podłoża dla protezy natychmiastowej polegają na większym zniszczeniu tkanki kostnej niż to było planowane podczas opracowywania modelu gipsowego, np. konieczność dłutowania zęba połączona z uszkodzeniem wyrostka zębodołowego. W tych przypadkach podścielenie protezy nie zawsze jest wystarczające dla jej długoczasowego i sprawnego użytkowania.

Leave a Reply