W celu poprawnego wykonania całkowitych protez natychmiastowych, niezbędne jest sporządzenie modelu roboczego z wycisku czynnościowego, pobranego na łyżce indywidualnej.

Reinchenbach (cyt. Spiechowicz) zęby w ustach pacjenta pokrywał płaszczem woskowym, a następnie pobierał wycisk anatomiczny. Na uzyskanym z niego modelu wykonywał łyżkę indywidualną. Po dostosowaniu łyżki WT jamie ustnej, ponownie nakładał płaszcz woskowy i pobierał wycisk pastą tlenkowo-cynkowo-eugenolową. Z wycisku usuwał płaszcz woskowy i miejsce po nim wypełniał masą alginatową w celu uzyskania odbitki odcinka uzębionego.

Leave a Reply