Dalsze postępowanie polega na usunięciu nadmiarów tworzywa akrylowego, które wypłynęło na zewnętrzną stronę protezy, wyrówna-

W przypadkach konieczności podścielenia protezy górnej i dolnej wskazane jest rozłożenie tych czynności na dwa etapy. Na jednym podściela się protezę dolną, co jest łatwiejsze, na drugim górną. Takie postępowanie pozwala ograniczyć błędy, jakie mogłyby powstawać przy postępowaniu jednoczasowym.

Leave a Reply