Obowiązkiem lekarza wykonującego protezy natychmiastowe jest okresowa kontrola pacjenta w ciągu pierwszego roku od chwili oddania protez, ocena wpływu protezy na układ stomatognatyczny oraz dokonywanie niezbędnych korekt. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może spowodować, że proteza – nawet poprawnie wykonana po pewnym czasie zamiast być czynnikiem leczniczym, zacznie działać destrukcyjnie.

W pierwszym okresie użytkowania należy zalecić pacjentowi dietę bogatą w białko, witaminy oraz w optymalną zawartość wapnia i fosforu, co ma na celu szybsze gojenie się ran i zmniejszenie resorpcji wyrostka zębodołowego.

Leave a Reply