Postępowanie kliniczne i laboratoryjne przy wykonywaniu szynopro- tez jest identyczne jak przy protezach szkieletowych, z tym że protezą objęte są wszystkie przetrwałe zęby i zwrócona szczególna uwaga na odciążenie przyzębia. Efekt estetyczny przy stosowaniu szynoprotez nie zawsze może być w pełni osiągnięty z uwagi na konieczność szynowania zębów również w odcinku przednim.

Szynoprotezy: a – szkielet szynoprotezy |górnej, b – szkielet szynopro- tezy dolnej. W piśmiennictwie fachowym spotyka się opinie negujące wartość szynoprotez w protetycznym leczeniu parodontopatii lub w utrwalaniu wyników leczenia zachowawczo-chirurgicznego tego schorzenia. Z wieloletnich doświadczeń Warszawskiej Kliniki Protetyki Stomatologicznej wynika jednak, że jest to metoda z wyboru, dająca niekiedy doskonałe rezultaty i pozwalająca zmniejszyć rozchwianie resztkowego uzębienia i zachować je przez długie lata, co bez szynoprotez, jak się wydaje, nie byłoby możliwe.

Leave a Reply