Połączenie ciernia z trzonem protezy może być sztywne lub elastyczne, zwane łamaczem sił. Obecnie uważa się, że tylko sztywna konstrukcja szkieletu protezy najlepiej spełnia swoje zadania i jest najmniej szkodliwa dla podłoża. Ciernie oprócz przenoszenia sił żucia pełnią również rolę stabilizatorów protezy, chroniąc przed przemieszczaniem w czasie spożywania pokarmów.

McCracken dzieli ciernie na bezpośrednie, ulokowane na powierzchni zęba zwróconej do luki i na pośrednie, usytuowane w miejscu oddalonym od luki zębowej. Uważa on, że cierń, zwany również utrzymywa- czem pośrednim, w przypadku protezy skrzydłowej powinien być tak daleko odsunięty od jej wolnego siodła, jak to jest tylko możliwe i usytuowany na zębie odpowiednim do przenoszenia dodatkowego obciążenia.

One Response to “Połączenie ciernia z trzonem”

Leave a Reply