Po polimeryzacji proteza jest wprawdzie jałowa, ale proces obróbki i polerowania powoduje jej ponowne zainfekowanie i dlatego przed wprowadzeniem do jamy ustnej wymaga ona postępowania antyseptycz- nego.

Przed wyjałowieniem lekarz powinien dokładnie sprawdzić jakość wykonania laboratoryjnego, zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozdziale o protezach całkowitych. Po dokładnym wymyciu gotowej protezy szczotką i mydłem oraz opłukaniu strumieniem bieżącej wody, umieszcza się ją na 24 godziny w roztworze jednego z następujących an- tyseptyków: 0,25% roztwór nadmanganianu potasu, 3% roztwór wody utlenionej, 4% roztwór chloraminy, 1% roztwór chlorheksydyny. Miko-łajczyk i Sosnowska zaobserwowały, że już po 15 minutach przetrzymywania w od 0,1 do 0,2% roztworach chlorheksydyny krążków akrylowych, uprzednio zainfekowanych koloniami Candida albicans, nie stwierdza się dalszej obecności kolonii, co świadczy o całkowitym wyjałowieniu.

Leave a Reply