Przyjęcie przez lekarza do naprawy pękniętej płyty protezy zwykle nie stwarza żadnych problemów. Należy tylko sprawdzić, co było przyczyną pęknięcia. Jeżeli dotyczy to protezy górnej, która pękła w linii pośrodko- wej, podczas spożywania pokarmów, lekarz powinien sprawdzić prawidłowość odciążenia wału podniebiennego oraz warunki zwarciowe, gdyż uchybienia w tym zakresie mogą być przyczyną pękania płyty. Kontrolę taką przeprowadza się z płytą już naprawioną. Naprawy dokonuje się w pracowni stomatologicznej, zwykle tworzywem akrylowym szybko- polimeryzującym, w kąpieli wodnej pod ciśnieniem.

Złamanie płyty protezy. Może występować jedna lub dwie linie złamania i proteza będzie wówczas w dwóch lub trzech kawałkach. Proteza złamana w więcej niż dwóch miejscach praktycznie nie nadaje się do naprawy.

One Response to “Pęknięcie płyty protezy”

Leave a Reply