Opracowanie modelu gipsowego. Zęby ścina się do szyjek i zdejmuje warstwę gipsu od strony przedsionkowej. Zeskrobywanie gipsu powinno się rozpoczynać na 2 mm od sklepienia przedsionka i kończyć na linii biegnącej przez środek zębodolu, przy zachowaniu wałowatego kształtu wyrostka zębodolowego.

Proponowana przez Neilla metoda pozwala na zmniejszenie nadmiernej wypukłości wyrostka zębodolowego i ograniczenie jego resorpcji w porównaniu z radykalnym usunięciem zewnętrznej blaszki kostnej. Ubocznym efektem może stawać się uszkodzenie okostnej podczas łamania wyrostka, co prowadzi do wydalenia całego płata jako rozległego martwaka i zniszczenia wyrostka.

W Warszawskiej Klinice Protetyki Stomatologicznej obowiązuje we wszystkich możliwych przypadkach zasada wykonywania zabiegu z minimalnym urazem tkanek.

Leave a Reply