Wykonanie kliniczne korony złożonej licowanej akrylem, isositem lub innym podobnym tworzywem jest identyczne. Ząb opracowuje się podobnie jak dla korony metalowej jednolitej lanej, z tym że ze względu na pokrywanie strony licowej dodatkową warstwą tworzywa ilość zebranych tkanek zęba od strony przedsionkowej musi być większa.

Wskazania do wykonania korony złożonej są identyczne jak dla korony jednolitej metalowej, ale można ją również stosować w odcinku przednim i bocznym, ponieważ jest to korona kosmetyczna.

Przeciwwskazania dotyczą tych zębów, na które nie należy wykonywać żadnego typu korony. Istnieje wiele modyfikacji koron złożonych, ale postępowanie kliniczne jest identyczne. W nowoczesnej protetyce zasadą działania jest, żeby przy zachowaniu wysokiej jakości, była ona wykonywana w sposób ergonomiczny, jak najmniej czasochłonny. Korony lane wykonuje się na dwóch wizytach. Na pierwszej opracowuje się ząb i pobiera wycisk, na drugiej dostosowuje i osadza na stałe. W przypadkach, w których zabieg szlifowania rozkłada się na dwie wizyty (duża liczba zębów, wrażliwość i zmęczenie pacjenta), praktykuje się pobranie wycisku orientacyjnego masą alginatową, z którego wykonany model będzie pomocny w ocenie poprawności oszlifowania zębów i ułatwi korygowanie niedokładności.

Leave a Reply