Heartwell w celu równomiernego obciążenia podłoża zaleca podścielanie protezy pastą korekcyjną i w zależności od jej wskazań korygowanie płyty protezy. Hopkins traktując protezę natychmiastową jako tymczasową proponuje zaraz na pierwszej wizycie podścielanie protezy materiałem do biologicznej odnowy tkanek. Wymienia następnie korzyści, jakie postępowanie to przynosi. Są one następujące: 1) uzyskuje się równocześnie wycisk czynnościowy i kompensację wszystkich ostrych brzegów,

– 2) płynność materiału podścielającego pozwala na skompensowanie obrzęku tkanek występującego w ciągu pierwszych 24 godzin, 3) powierzchnia całego wyrostka jest pokryta miękkim materiałem, co zwiększa wygodę pacjenta, 4) kiedy proteza staje się niestabilna, istnieje możliwość podścielenia jej tym samym materiałem.

Inni klinicyści są zdania, że manipulacje związane z podścieleniem protezy natychmiast po usunięciu zębów mogą utrudniać formowanie się skrzepu i przedłużać gojenie ran poekstrakcyjnych.

Leave a Reply