Gimson (cyt. Spiechowicz 1973) proponuje następujący sposób postępowania dla opracowania wyrostka zębodołowego na dolnym modelu gipsowym: zęby wycina do granicy szyjek i w ich miejscu drąży zagłębienie na 1-2 mm, a ściany wargową i językową obniża i zaokrągla do poziomu wydrążonego zagłębienia. Jest to prosta i szybka metoda, nie zawsze jednak wystarczająco precyzyjna.

W celu uzyskania bardziej dokładnych danych umożliwiających pre cyzyjne opracowanie wyrostka zębodołowego na modelu gipsowym zastosowano siateczkę pomiarową do zdjęć rtg osadzoną w jamie ustnej, a następnie w tym samym położeniu na modelu. Dane ze zdjęcia przeniesione na model umożliwiają bardzo dokładne opracowanie wyrostka. W ostatnim okresie pojawiły się na rynku klisze do zdjęć zębowych zaopatrzone w siatkę pomiarową. Mogą one również znaleźć zastosowanie do opisanych wyżej celów.

Po opracowaniu modelu gipsowego ustawia się zęby wg uprzednio omówionych zasad, modeluje płytę i wykonuje gotową protezę w pracowni stomatologicznej.

One Response to “Gimson”

Leave a Reply