Author Archive

Kiedy zęby własne prawidłowo ustalają wysokość zwarcia, postępowanie przedstawia się następująco: wzornik (lub wzorniki zwarciowe, kiedy wykonywane są równocześnie dwie protezy częściowe) zostaje wprowadzony do jamy ustnej i pacjent otrzymuje polecenie swobodnego zamknięcia ust. Lekarz sprawdza, jaka odległość dzieli powierzchnie kontaktowe zębów przeciwstawnych ustalających wysokość zwarcia. Powinny one w tym momencie być oddalone od siebie na odległość około

Read the rest of this entry »

W celu poprawnego wykonania całkowitych protez natychmiastowych, niezbędne jest sporządzenie modelu roboczego z wycisku czynnościowego, pobranego na łyżce indywidualnej.

Reinchenbach (cyt. Spiechowicz) zęby w ustach pacjenta pokrywał płaszczem woskowym, a następnie pobierał wycisk anatomiczny. Na uzyskanym z niego modelu wykonywał łyżkę indywidualną. Po dostosowaniu łyżki WT jamie ustnej, ponownie nakładał płaszcz woskowy i pobierał wycisk pastą tlenkowo-cynkowo-eugenolową. Z wycisku usuwał płaszcz woskowy i miejsce po nim wypełniał masą alginatową w celu uzyskania odbitki odcinka uzębionego.

Read the rest of this entry »

Wycisk pobiera się w pierścieniu masą termoplastyczną lub elastyczną, ewentualnie pobiera się wycisk dwuwarstwowy 1 dobiera kolor. Koronę porcelanową dostosowuje się podobnie jak koronę metalową.

Istnieją tu jednak większe możliwości korekty kształtu i wielkości przez zeszlifowanie lub dodawanie materiału oraz zmiany koloru. Poprawiona korona musi być ponownie wypalana w celu pokrycia warstwą glazury (szkliwo korony) miejsc uprzednio zeszlifowanych. Osadzenie na stałe jest również podobne jak korony metalowej.

Read the rest of this entry »

Pacjenci, którzy nigdy uprzednio nie użytkowali protez, mogą mieć początkowo trudności w ich użytkowaniu, spowodowane obecnością ciała obcego w jamie ustnej. Szczególnie dużo kłopotów sprawiają metalowe elementy protez, takie jak łuk podjęzykowy czy podniebienny oraz łączniki klamer, do których język musi się stopniowo przyzwyczajać.

Zadaniem lekarza jest jeszcze przed oddaniem protez do użytkowania wyjaśnienie pacjentowi tych wszystkich problemów i umotywowanie jego późniejszego działania. Jest to bardzo ważny etap stomatologicznego wychowania pacjenta. Pacjent powinien być świadomy konieczności utrzymywania jamy ustnej i protez w idealnej czystości. Jama ustna i proteza powinny być czyszczone po każdym posiłku i przed nocnym spoczynkiem. Szczotkowanie zębów po śniadaniu skutecznie zapobiega osadzaniu się płytki nazębnej. W odniesieniu do czyszczenia protez znajdują zastosowanie normalne szczoteczki do zębów, szczoteczki z zakończeniem w kształcie pędzelka, pasta, mydło i bieżąca woda. Pacjentom starszym i ułomnym polecane jest używanie roztworów czyszczących protezy chemicznie lub środkami utleniającymi. Jeżeli w ciągu dnia nie ma możliwości szczotkowania, polecane jest kilkakrotne przepłukanie jamy ustnej i protez.

Read the rest of this entry »

Poniżej zostaną przedstawione pewne różnice w wykonaniu częściowych protez natychmiastowych w porównaniu z całkowitymi.

Wyciski w przypadkach dobrych warunków podłoża i niewielkich braków zębowych mogą być anatomiczne, pobierane na łyżkach standardowych masami alginatowymi. W rozległych brakach i trudnych warunkach anatomicznych wskazane jest pobieranie wycisków czynnościowych w sposób uprzednio opisany.

Read the rest of this entry »

Uważa się, że łatwiejsze jest podścielanie protez całkowitych dolnych niż górnych. Przed podjęciem decyzji o podścielaniu protezy należy sprawdzić, czy zaistniały następujące warunki: – 1. Błona śluzowa jamy ustnej musi być zdrowa, gładka, bez uszkodzeń i ruchomych fałdów.

– 2. Wysokość zwarcia prawidłowa lub tylko nieco obniżona, powierzchnie zwarciowe zębów sztucznych o prawidłowych kontaktach okludalnych lub wymagających niewielkiej korekty.

Read the rest of this entry »

Jest ona stosowana dla podścielania protez płytowych, częściowych i całkowitych, zarówno górnych, jak i dolnych.

Sposób postępowania. Wstępnie sprawdza się, czy proteza spełnia wszystkie wyżej podane warunki kwalifikujące ją do podścielenia, a następnie podściela się ją pastą o małej prężności. Może to być pasta korekcyjna, pasta wyciskowa, tlenek cynku ze skrobią i wazeliną lub nawet fleczer z wazeliną. Sprawdza się, czy materiał podścielający nie zmienił warunków okludalnych oraz czy płyta protezy dobrze przylega do podłoża na całym obszarze kontaktu. Po silnym zwarciu zębów, materiał podścielający będzie zalegał tylko w tych miejscach, gdzie istnieją niedokładności w kontaktach niepolerowanej strony protezy z błoną śluzową podłoża, czyli zwykle tam, gdzie wystąpiły zaniki. Po wyjęciu protezy z jamy ustnej, miejsce lub miejsca, gdzie zalega pasta zakreśla się ołówkiem. Po usunięciu pasty, z obszaru zakreślonego zeszlifowuje się cienką warstwę akrylu, a na jego obrzeżach wykonuje rowek, który następnie w kilku miejscach perforuje się wiertłem różyczkowym. Dodatkowo można wykonać dwa lub trzy otwory w środku zaznaczonego obszaru. Rowek zewnętrzny i otwory umożliwiają odpływ nadmiaru ciasta akrylowego, które zamiast pogrubiać teren podścielany i nadmiernie go uciskać, będzie przedostawało się na stronę zewnętrzną, polerowaną protezy. W momencie, kiedy ciasto akrylowe przestaje być plastyczne, a jego temperatura zaczyna wzrastać, należy protezę wyjąć z jamy ustnej i dalszą polimeryzację przeprowadzać pod strumieniem ciepłej, bieżącej wody. Pozwoli to uniknąć podrażnień toksycznych i termicznych, jakie mogłyby wystąpić, gdyby proteza była dłużej przetrzymywana w jamie ustnej, aż do zakończenia procesu polimeryzacji. Jak wykazały badania, szczyt temperatury polimeryzacji występuje po około 1 minucie od wstępnego utwardzenia materiału, tak że nie ma obawy odkształcenia materiału podścielającego podczas wyjmowania z jamy ustnej. Bieżąca woda umożliwia wypłukiwanie resztkowego monomeru, który zamiast dostawać się do tkanek zostaje wcześniej usunięty.

Read the rest of this entry »

Na modelu roboczym technik wykonuje wzornik zwarciowy, który składa się z płyty szelakowej lub woskowej oraz wałów woskowych. Płyta woskowa z uwagi na małą sztywność tworzywa powinna być wzmocniona drutem lub kawałkiem płytki szelakowej.

W bezzębiu płyta wzornika jest swoim zasięgiem zbliżona do płyty protezy. W brakach częściowych z uwagi na niewielką wytrzymałość

Read the rest of this entry »

Niezależnie od zastosowanej metody, przed rozpoczęciem podścielania, tkanki miękkie podłoża powinny być możliwie jak najzdrowsze. W tym celu Boucher zaleca nieużytkowanie protez przez pacjenta przez okres co najmniej 24 godzin przed rozpoczęciem podścielania. Javid i Bowman okres ten radzą przedłużyć do trzech dni oraz nieużytkowanie protez w ciągu nocy (dotyczy grupy pacjentów użytkujących protezy całodobowo), przez okres kilku tygodni. Fitzloff w przypadku podścielania metodą pośrednią uważa za słuszne najpierw podścielenie protezy materiałem do biologicznej odnowy tkanek (tissue conditioner) i dopiero po całkowitym wyleczeniu błony śluzowej, przystępowanie do pobierania wycisku.

Read the rest of this entry »

Budkiewicz wyróżnia trzy rodzaje sztywnego podparcia ozębnowego w zależności od miejsca oddalenia ciernia od luki zębowej:

– 1. Podparcie bliskie, kiedy cierń jest umieszczony na powierzchni zęba graniczącej z luką.

– 2. Podparcie oddalone, kiedy cierń jest umieszczony na zębie graniczącym z luką, ale na stronie przeciwległej do luki.

– 3. Podparcie dalekie, kiedy cierń jest umieszczony na drugim lub dalszym zębie od luki.

Read the rest of this entry »